Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 13 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢM NHIỄU, CẢI THIỆN PHÉP ĐO XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ PHÓNG ĐIỆN CỤC BỘ TRONG MÁY BIẾN ÁP THEO LÝ THUYẾT THỜI GIAN ĐẾN

Nguyễn Vũ Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Sĩ Hồng

Tóm tắt


Trong máy biến áp, phóng điện cục bộ (PD-partial discharge) là nguyên nhân chính dẫn đến phá hủy hệ thống cách điện. Vì vậy, việc xác định chính xác vị trí PD trong máy biến áp đem lại nhiều lợi ích. Do vậy, bài báo tập trung nghiên cứu nhằm cải thiện độ chính xác của các phép đo theo lý thuyết thời gian đến. Trong đó bài báo đề cập tới một mô hình thí nghiệm thực hiện quá trình phát và thu tín hiệu PD giả định theo phương pháp thời gian đến. Kết quả cho thấy có thể loại bỏ được nhiễu, nâng cao độ chính xác của phép đo thông qua việc thiết kế các phần tử trong hệ mạch thích hợp.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội