Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 14 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỨC XẠ MIMO DỰ ĐOÁN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐƯỜNG VẬT LÝ DI CHUYỂN TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA ĐƯỜNG SỬ DỤNG CHUỖI TAYLOR

Trần Hoài Trung, Phạm Duy Phong

Tóm tắt


Chuỗi Taylor là một công thức toán học hữu ích trong nhiều ứng dụng, thậm chí trong truyền thông vô tuyến. Nó được dùng cho một số bài báo dùng tạo các thuật toán hội tụ để tìm ra vị trí chính xác của di động, các nút cảm biến bị tấn công... Tuy nhiên, bài báo này sử dụng chuỗi Taylor để dự đoán bức xạ phát như một hàm thời gian thông qua một số lần quan sát kênh truyền tại máy thu trong môi trường đa đường khi có chướng ngại vật di chuyển tròn quanh trạm phát. Mô phỏng chứng minh nếu dùng vector bức xạ tại bất cứ giá trị nào trong hàm thời gian cải tiến trên, dung lượng kênh truyền (bit/s/Hz) cao hơn việc chỉ sử dụng truyền thống vector bức xạ dùng phân tích giá trị riêng SVD tại thời điểm máy thu bắt đầu di chuyển.  


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội