Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 14 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ MỚI DỰA TRÊN LOGIC MỜ KIỂU PI VÀ PSO CHO CÁC ĐỘNG CƠ TỪ TRỞ THAY ĐỔI

Nguyễn Ngọc Khoát

Tóm tắt


Bài báo này đề xuất một chiến lược điều khiển tốc độ mới cho các hệ truyền động sử dụng động cơ từ trở thay đổi loại 10/8 sử dụng thuật toán tối ưu hóa bầy đàn (PSO) và lý thuyết điều khiển mờ. Thuật toán tối ưu hóa PSO với ưu điểm nổi bật như cơ chế làm việc đơn giản và hiệu quả cao sẽ được áp dụng để tối ưu hóa một số tham số quan trọng của bộ điều khiển tốc độ mờ kiểu PI như các hàm thuộc và hệ số chỉnh định đầu ra. Thuật toán này cũng được sử dụng để xác định các góc chuyển mạch tối ưu cho một bộ biến đổi áp DC/DC không đối xứng cấp nguồn cho động cơ từ trở thay đổi loại 10/8 nói trên. Giải thuật tối ưu hóa PSO sử dụng trong nghiên cứu này sẽ bao gồm 12 biến, và quá trình tối ưu hóa được thực hiện thông qua 5 bước được đề xuất chi tiết trong bài báo. Sự hội tụ của thuật toán tối ưu PSO đã đưa ra các tham số tối ưu hiệu quả cho thiết kế bộ điều khiển mờ kiểu PI cũng như xác định được các góc chuyển mạch van hợp lý nhất. Quá trình mô phỏng sử dụng nhiều điều kiện khác nhau của phụ tải được thực hiện để minh chứng cho sự hiệu quả và đặc tính vượt trội của giải pháp điều khiển đã đề xuất so với phương pháp điều khiển kinh điển sử dụng bộ điều chỉnh PI truyền thống. Các kết quả mô phỏng khẳng định giải pháp điều khiển mới đưa ra trong nghiên cứu này là một phương pháp tối ưu hiệu quả trong việc thiết kế bộ điều khiển tốc độ thông minh cho các hệ truyền động sử dụng động cơ từ trở thay đổi loại 10/8 trong thực tế. 

Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội