Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 15 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN ĐỀU CỤC BỘ TRONG ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KÍCH TỪ NỐI TIẾP

Vũ Hoàng Giang

Tóm tắt


Thông tin về biến trạng thái cơ học rất cần thiết cho quá trình điều khiển và vận hành các bộ truyền động điện nói chung. Giá trị tức thời của các biến trạng thái này có thể thu được bằng cách sử dụng các cảm biến hoặc ước lượng từ các giá trị đo có sẵn. Giải pháp sau thường thu hút được nhiều sự quan tâm trong cả nghiên cứu và ứng dụng khi giảm được chi phí và tính phức tạp của hệ thống. Bài báo giới thiệu một ứng dụng của bộ quan sát trong ước lượng mômen tải và tốc độ quay của động cơ điện một chiều (ĐCMC) kích từ nối tiếp. Dựa trên mô hình phi tuyến của của ĐCMC kích từ nối tiếp, mô hình hệ thống với cấu trúc dạng phi tuyến chính tắc được lựa chọn để thiết kế bộ quan sát phi tuyến. Bộ quan sát thu được có đáp ứng nhanh và có thể ước lượng được các biến trạng thái cơ học của động cơ theo dòng điện phần ứng. Mô phỏng trên máy tính cho kết quả tốt xác nhận tính hợp lệ của bộ quan sát đã được thiết kế.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội