Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, S. 15 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP

Đặng Việt Hùng, Nguyễn Phúc Huy

Tóm tắt


Hiện nay, có nhiều nghiên cứu và phương pháp khác nhau đươcj phát triển nhằm tìm vị trí và dung lượng tụ bù tối ưu trên lưới điện phân phối. Bài báo tập trung trình bày ứng dụng của logic mờ trong bài toán tìm vị trí đặt tụ bù tối ưu nhằm thỏa mãn điều kiện hàm tiết kiệm là lớn nhất, đồng thời kiểm tra điều kiện điện áp nằm trong giới hạn cho phép. Bài toán sử dụng 02 biến vào là chỉ số tổn thất công suất tác dụng (PLI), điện áp nút của lưới trong hệ đơn vị tương đối ( ) và 01 biến ra là chỉ số thích hợp để đặt tụ bù tại nút i (CSI(i)) cho logic mờ, kiểm tra tính toán cho 01 xuất tuyến đường dây trung áp cho thấy lý thuyết logic mờ có thể giúp tìm vị trí đặt tụ bù tối ưu trên lưới điện phân phối.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội