Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 19, S. 19 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI VÀ VỊ TRÍ PHÉP ĐO TỚI KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TRẠNG THÁI HỆ THỐNG ĐIỆN BẰNG THUẬT TOÁN TỐI ƯU BẦY ĐÀN

Trần Thanh Sơn, Đặng Thu Huyền, Kiều Thị Thanh Hoa

Tóm tắt


Bài toán ước lượng trạng thái hệ thống điện sử dụng các thông số đo tại một số điểm trên hệ thống để tính toán ra tất cả các thông số của hệ thống. Đây là một trong các bài toán quan trọng của hệ thống điện. Bài toán này đã và đang được nghiên cứu giải quyết bằng nhiều phương pháp và thuật toán khác nhau. Trong đó có thuật toán tối ưu bầy đàn. Vị trí và loại phép đo trên hệ thống có ảnh hưởng tới kết quả của bài toán. Bài báo này giới thiệu các nghiên cứu về ảnh hưởng của loại và vị trí phép đo đến kết quả ước lượng trạng thái hệ thống điện trên lưới điện IEEE 14 nút.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội