Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 21, S. 21 (2019) PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU MA TRẬN CHUYỂN MẠCH TRONG CHIẾN LƯỢC TÁI CẤU TRÚC KẾT NỐI CÁC TẤM PIN QUANG ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Ngô Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc Trung
 
T. 20, S. 20 (2019) PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG HẰNG SỐ MÔMEN CỦA MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ KÍCH THÍCH NAM CHÂM VĨNH CỬU DỰA TRÊN BỘ QUAN SÁT PHI TUYẾN Tóm tắt   PDF
Vũ Hoàng Giang
 
T. 21, S. 21 (2019) SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ CHẤT THẢI RẮN - TIỀM NĂNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Bính, Tiêu Xuân Hoàng
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 SỬ DỤNG TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TẬP TRUNG CỦA KÍCH THÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ ENTROPY Tóm tắt   PDF
Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
 
S. 13 (2017) SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MỜ ĐỂ LỰA CHỌN VỊ TRÍ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Chu Việt Thức, Lê Văn Thiện
 
S. 12 (2017) SỰ HÌNH THÀNH METHANOL DƯỚI QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA NHANH CÁCH ĐIỆN GIẤY TRONG DẦU BIẾN ÁP Tóm tắt   PDF
L.A Darian, A.V Maximchenko, Lê Khắc Lâm
 
T. 21, S. 21 (2019) SO SÁNH THIẾT KẾ KHỐI FFT KIỂU BUTTERFLY TRONG HỆ THỐNG MIMO - OFDM SỬ DỤNG KIẾN TRÚC ĐƯỜNG DẪN PIPELINE Tóm tắt   PDF
Tran Hoai Trung, Pham Duy Phong
 
S. 13 (2017) SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ, MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ BỘ PFC (POWER FACTOR CORRECTION) CÔNG SUẤT BA MỨC ĐIỆN ÁP VÀ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM BỘ DOUBLE - BOOST BA MỨC MỘT PHA ĐƠN CHIỀU Tóm tắt   PDF
Phạm Thùy Linh
 
S. 15 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BẬC THANG ĐẾN CHỈ TIÊU KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƯỚI CỦA NHÀ Ở TƯ NHÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long
 
T. 18, S. 18 (2018) TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu
 
T. 21, S. 21 (2019) TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CÓ TẢI KHÔNG CÂN BẰNG VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT CÔNG SUẤT Tóm tắt   PDF
Trương Việt Anh, Nguyễn Tùng Linh, Tôn Ngọc Triều
 
S. 14 (2017) TÍCH ĐIỆN KHÔNG GIAN TRONG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HVDC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Nga
 
S. 13 (2017) TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÁT HIỆN CỦA RAĐA VỚI MỘT SỐ MÔ HÌNH NHIỄU BIỂN PHÂN BỐ KHÔNG GAUSS Tóm tắt   PDF
Phùng Ngọc Anh, Vương Ngọc Huấn
 
T. 20, S. 20 (2019) TÍNH TOÁN KIỂM TRA CÁC CHỈ SỐ PHÁT THẢI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG 1 TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG - ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT GIẢM THIỂU PHÁT THẢI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Tuấn Đạt
 
T. 20, S. 20 (2019) TỐI ƯU HÓA ĐA MỤC TIÊU TRONG ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN KHI KHẢO SÁT THỦY ĐIỆN BẬC THANG Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Hiệp, Lê Xuân Sanh
 
T. 18, S. 18 (2018) TỐI ƯU SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ ĐẶT CÁC THIẾT BỊ PHÂN ĐOẠN TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP BẰNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Tùng
 
S. 12 (2017) THIẾT KẾ ANTEN MIMO BA BĂNG VỚI ĐỘ TƯƠNG HỖ THẤP SỬ DỤNG CẤU TRÚC MẶT ĐẤT KHUYẾT DGS Tóm tắt   PDF
Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Gia Thắng, Vũ Văn Yêm
 
S. 12 (2017) THIẾT KẾ MỘT ANTEN TÁI CẤU HÌNH THEO ĐỒ THỊ BỨC XẠ ỨNG DỤNG CHO THU PHÍ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Thảo, Vũ Văn Yêm
 
S. 13 (2017) THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG CHO PHỤ TẢI TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt   PDF
Quách Đức Cường, Trịnh Trọng Trưởng, Nguyễn Nhất Tùng, Hà Văn Chiến
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 THIẾT KẾ ĐIỆN TỪ ĐỘNG CƠ SERVO ĐỒNG BỘ NAM CHÂM VĨNH CỬU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Bắc, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thiện
 
T. 19, S. 19 (2019) THIẾT LẬP MÔ HÌNH TOÁN HỌC ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MÔĐUN QUAY 2 BẬC TỰ DO KẾT NỐI NGOÀI NÂNG CAO KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CHO RÔBÔT HÀN 6 BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Khánh Ly, Lê Quốc Dũng
 
T. 17, S. 17 (2018) THUẬT TOÁN HỌC NƠRON SỬA ĐỔI ĐỂ ƯỚC LƯỢNG ĐIỆN TRỞ ROTO VÀ STATO KHI ĐANG HOẠT ĐỘNG CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ KHÔNG CẢM BIẾN TỐC ĐỘ Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Công
 
S. 13 (2017) XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CHO HỆ THỐNG 100% NGUỒN ĐIỆN TỪ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiệp
 
T. 19, S. 19 (2019) XÂY DỰNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG VỊ TRÍ MẶT TRỜI VÀ CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ TỚI TRÁI ĐẤT THEO THỜI GIAN VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Tóm tắt   PDF
Phạm Anh Tuân
 
S. 12 (2017) XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÌM CẤU TRÚC VẬN HÀNH CÓ TỔN THẤT NHỎ NHẤT CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI DỰA TRÊN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG MATLAB Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Sơn
 
51 - 75 trong số 85 mục << < 1 2 3 4 > >> 


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội