Tạp chí Ngôn ngữ, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số điểm sáng tạo trong thơ mới( 1932-1945)

La Nguyệt Anh

Tóm tắt


Nhạc điệu thơ là một thứ âm thanh đặc biệt được nghệ sĩ sáng tạo từ chất thể ngôn ngữ thông qua các yếu tố: nhịp, vần, thanh điệu, điệp âm,... Trong cấu trúc kí hiệu, nhạc điệu gắn liền với cái biểu đạt và gắn bó khăng khít với cái được biểu đạt như hai mặt của tờ giấy (F. de Saussure), đồng thời nó còn đảm nhận một chức năng quan trọng, là cầu gi cảm giữ người sáng tạ và người tiế nhận.

Toàn văn: PDF

Ngôn ngữ, ISSN: 0866-7519