Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tạp chí khoa học Trường Đại học sư phạm Tp.HCM

Đầu mối

Nguyễn Thị Thúy Trinh
Điện thoại: 0903.369.612
Email: phongkhcn@hcmup.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100