Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý chí Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại

Nguyễn Thị Minh Hương

Tóm tắt


Dân tộc Việt Nam có một bề dày lịch sử với rất nhiều chiến công vang dội. Những chiến công đó đã hun đúc nên một ý chí Việt Nam – ý chí kiên cường, bất khuất, sáng tạo, tự chủ, tự lực, tự cường. Ngày nay, trên con đường hội nhập quốc tế đầy khó khăn, gian khổ, hơn bao giờ hết, dân tộc Việt Nam cần phát huy sức mạnh của ý chí từ truyền thống đến hiện đại nhằm đưa đất nước hội nhập thành công và phát triển bền vững.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100