Tạp chí Khoa học, S. 43 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu các nhiễu động thời tiết chính gây mưa - lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long

Trịnh Phi Hoành

Tóm tắt


Bài báo tập trung phân tích những nhiễu động thời tiết chính gây mưa - lũ lụt vào mùa hè ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đó là khối không khí nhiệt đới vịnh Bengan (TBg), khối không khí xích đạo (Em), dải hội tụ nội chí tuyến (CIT) và hoạt động xoáy thuận nhiệt đới. Các nhiễu động này hoạt động vào mùa hè cũng là mùa mưa, lũ lụt của khu vực này. Nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng góp phần chủ động trong việc sử dụng nguồn nước, cảnh báo sớm được lũ lụt và hạn chế được thiệt hại do mưa - lũ lụt gây ra.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100