Tạp chí Khoa học, S. 40 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng phương pháp phổ kế hủy positron để nghiên cứu ảnh hưởng của sắt trong vật liệu khoáng vật SBA-15

Trần Quốc Dũng, Phạm Thị Mai

Tóm tắt


Phương pháp đo thời gian sống và độ dãn nở Đôp-le của quá trình hủy positron được áp dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của ion sắt đến cấu trúc vật liệu khoáng vật SBA-15. Kết quả cho thấy sự hiện diện của ion sắt trong cấu trúc Fe-SBA-15 có thể làm dập tắt hoặc kiềm chế sự tạo thành và hủy positronium.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100