Tạp chí Khoa học, S. 38 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Con đường từ “hệ lụy” đến “tự do” trong tiểu thuyết Haruki Murakami

Nguyễn Bích Nhã Trúc

Tóm tắt


Con người tìm đường là kiểu nhân vật độc đáo trong nghệ thuật tiểu thuyết Haruki Murakami. Kiểu con người tìm đường không chỉ thể hiện tài năng của Murakami trong việc nắm bắt và diễn tả tài tình số phận con người ở xã hội hiện đại mà còn góp phần khẳng định sự gắn bó mật thiết của nhà văn với truyền thống văn học Nhật Bản và Á Đông.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100