Tạp chí Khoa học, S. 23 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ám ảnh Tiền Đường

Lê Thu Yến

Tóm tắt


Bài viết Ám ảnh Tiền Đường nói về hình ảnh con sông Tiền Đường xuất hiện nhiều lần trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Con sông Tiền Đường trong tâm thức Nguyễn Du như một ám ảnh định mệnh có tính chất phán quyết đối với số phận nhân vật Kiều trong Truyện Kiều.

Đó là số phận một cô gái tài sắc, thông minh, ý thức lại bị vùi dập tận đáy bùn nhơ trong xã hội phong kiến với những thế lực bạo tàn. Bài viết nhằm phân tích và làm rõ vấn đề này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100