Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về việc dạy danh từ chỉ đơn vị tự nhiên tiếng Việt cho học viên, sinh viên nước ngoài

Nguyễn Thị Hai

Tóm tắt


Bài viết này thiên về mục đích thực tiễn, phục vụ cho việc dạy và học một kiểu danh từ đặc biệt của tiếng Việt. Đối tượng của việc giảng dạy là các học viên Lào, sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái  Lan do Khoa Ngữ văn ĐHSP TP HCM đảm nhiệm. Những đối tượng này học tiếng Việt với thời hạn dài : từ một đến bốn năm. Họ cần nắm vững tiếng Việt để có thể nói và hiểu chính xác khi làm việc với người Việt Nam. Chính vì vậy, việc dạy từ ngữ tiếng Việt cho đối tượng này cần phải suy nghĩ kĩ càng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100