Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong sáng tạo nghệ thuật

Hoàng Phong Tuấn

Tóm tắt


Tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong những sáng tác nghệ thuật trên thực tế diễn ra rất phong phú. Những loại hình nghệ thuật truyền thống như văn học, hội hoạ, điêu khắc, sân khấu và loại hình nghệ thuật hiện đại như phim truyện đều đã tìm tòi và thể hiện sự tiếp nhận của mình. Điều này cho thấy có mối quan hệ tất yếu giữa các loại hình nghệ thuật đối với một hiện tượng văn học. Từ góc độ hiện tượng Hồ Xuân Hương, có thể thấy chính nội dung tình cảm và phong cách nghệ thuật độc đáo của tác giả đã tạo nên sức hấp dẫn cho các chiều kích thể nghiệm và sáng tác. Vì vậy, đi vào tìm hiểu sự hoá thân của thơ Hồ Xuân Hương trong những sáng tác này cũng là để thấy được sức sống của thơ Hồ Xuân Hương trong diễn trình văn hoá nghệ thuật.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100