Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sau 1932 trong lòng công chúng Nam Bộ

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tóm tắt


Quá trình hình thành và vận động của thể loại tiểu thuyết văn xuôi Tiếng Việt ở Nam Bộ diễn ra trong một khoảng thời gian không dài nhưng có sự góp mặt của nhiều nhà văn như Trần Chánh Chiếu, Lê Hoằng Mưu, Nguyễn Chánh Sắt, Phú Đức, Bửu Đình, Tân Dân Tử, … và tiêu biểu nhất là Hồ Biểu Chánh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100