Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chương trình dạy học cho tương lai của Intel với việc dạy và học Ngữ văn

Dương Thị Hồng Hiếu

Tóm tắt


Trong thời đại ngày nay, khi mà CNTT đã, đang và sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống (ngày nay 60% công việc đòi hỏi kiến thức cơ bản tối thiểu về máy tính và con số này sẽ chỉ tiếp tục tăng) thì kiến thức về tin học và kĩ năng sử dụng thành thạo những phần mềm cơ bản cũng là một yêu cầu không thể thiếu đối với HS sau khi ra trường. Tuy nhiên, việc đào tạo thế hệ trẻ cho tương lai không chỉ dừng lại ở vấn đề chuẩn bị kiến thức cho họ sẵn sàng với công việc. Học sinh của chúng ta còn cần được rèn tập những kĩ năng sống nên việc tạo ra những hoạt động để HS tập ứng dụng những kiến thức được học vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống cũng rất quan trọng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100