Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải mã tâm cảm của Gia Bảo Ngọc đối với cõi mộng trong Hồng Lâu Mộng

Phạm Vũ Lan Hương

Tóm tắt


Hồng lâu mộng – giấc mộng lầu hồng – tên của tác phẩm sau nhiều lần thay đổi, đã thâu tóm được nội dung và tư tưởng mà tác giả thể hiện. Có thể nói yếu tố mộng, yếu tố xuyên suốt trong danh tác này, đã góp phần tạo ra một thiên cổ kì thư có vị trí xứng đáng trên văn đàn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100