Tạp chí Khoa học, S. 9 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội thảo nhân kỉ niệm 60 năm ngành Sư phạm Việt Nam

Phòng KHCN -SĐH

Tóm tắt


Thực hiện công văn số 6957/BGDĐT-VP về việc Kỉ niệm 60 năm ngành Sư phạm Việt Nam của Bộ GD&ĐT, ngày 25.10.2006, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “60 NĂM NGÀNH SƯ PHẠM : LỊCH SỬ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN”.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100