Tạp chí Khoa học, S. 58 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng dữ liệu ảnh hồng ngoại nhiệt LANDSAT đa thời gian nghiên cứu hiện tượng cháy ngầm ở mỏ than

Trịnh Lê Hùng

Tóm tắt


Cháy ngầm ở mỏ than là một hiện tượng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống do giải phóng khí độc, gây cháy rừng, sụt lún bề mặt các cơ sở hạ tầng. Bài báo này trình bày nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám nhiệt đa thời gian LANDSAT nhằm phát hiện các vùng xảy ra cháy ngầm và xây dựng chương trình LST tính toán giá trị nhiệt độ bề mặt. Kết quả nhận được có thể sử dụng để giám sát các khu vực cháy ngầm, từ đó đưa ra các cảnh báo và biện pháp nhằm ngăn chặn hiện tượng trên.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100