Tạp chí Khoa học, S. 61 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở lưu vực sông Cái Lớn - tỉnh Kiên Giang

Cao Hoài Đức, Tống Xuân Tám, Huỳnh Đặng Kim Thủy

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu ở sông Cái Lớn, tỉnh Kiên Giang đã xác định được 117 loài cá, thuộc 91 giống, 50 họ, 16 bộ và có 5 loài trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Khu hệ cá ở lưu vực sông Cái Lớn có sự phân bố theo loại hình thủy vực nước đứng, nước chảy, theo độ mặn của nước và đa số các loài cá ở đây đều phân bố quanh năm theo mùa mưa và mùa khô.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100