Tạp chí Khoa học, S. 11(77) (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu vận dụng đối sánh trong giáo dục để so sánh bảy trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồ Sỹ Anh

Tóm tắt


Trên cơ sở thông tin của các trường trung học phổ thông (THPT) mà Hệ thống thông tin quản lí giáo dục phục vụ nghiên cứu khoa học (gọi là EMIS.FSR) thu nhận được, chúng tôi đã xây dựng các chỉ số của một số tiêu chí như học sinh (HS), đội ngũ giáo viên (GV), cơ sở vật chất, chất lượng học tập của HS… và bước đầu vận dụng lí thuyết Đối sánh để so sánh và đánh giá một số trường THPT của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT). Bài viết này giới thiệu về đối sánh trong giáo dục cũng như kết quả vận dụng nó để so sánh và đánh giá đối với 7 trường THPT hàng đầu của 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh BR–VT.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100