Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Quý tộc tính” trong tiểu thuyết Tà dương của Dazai Osamu và truyện ngắn Một người Hà Nội của Nguyễn Khải

Nguyễn Bích Nhã Trúc

Tóm tắt


Tà dương của Daizai Osamu và Một người Hà Nội của Nguyễn Khải là hai tác phẩm cùng viết về tâm thức con người trong thời kì hậu chiến. Cả hai tác giả đều hướng đến chủ đề “quý tộc tính” và vai trò, sứ mệnh của một lớp người tinh hoa của mỗi dân tộc, trong hoàn cảnh lịch sử đầy thử thách.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100