Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 12 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng carbohydrate và protein ở Spirulina sp.

Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Huỳnh Phong, Nguyễn Thị Hồng Phúc

Tóm tắt


Spirulina là vi khuẩn lam, tế bào dạng sợi hình xoắn ốc, chứa hàm lượng cao các chất dinh dưỡng và hoạt tính sinh học. Nghiên cứu cho thấy, sau 5 ngày nuôi cấy trong điều kiện ánh sáng đỏ Spirulina sp. đạt sinh khối, tốc độ tăng trưởng và hàm lượng carbohydrate cao hơn khi được nuôi cấy trong điều kiện ánh sáng trắng và xanh dương. Trong khi đó, sau 15 ngày nuôi cấy, ở điều kiện ánh sáng xanh dương và ánh sáng trắng hàm lượng carbohydrate đạt được cao hơn so với trong điều kiện ánh sáng đỏ. Hàm lượng protein của Spirulina sp. thu được trong hai điều kiện nuôi cấy ánh sáng xanh dương và trắng cao hơn so với điều kiện ánh sáng đỏ và đạt cực đại sau 5 ngày nuôi cấy.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100