Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KIẾN THỨC HÌNH HỌC CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC BẰNG CÁCH LẬT NGƯỢC VẤN ĐỀ

Trần Đức Thuận

Tóm tắt


 

Trong tương lai, Việt Nam sẽ triển khai “một chương trình, nhiều sách giáo khoa”. Điều này đòi hỏi giáo viên cần có kiến thức chuyên môn tốt. Tuy nhiên, giáo viên tiểu học phải dạy nhiều môn học, kiến thức rộng nhưng không sâu nên đôi khi do vô ý, thiếu sự chuẩn bị kĩ càng, giáo viên tiểu học điều chỉnh nội dung dạy học không chính xác. Sai lầm xuất hiện do kĩ năng lật ngược vấn đề của nhiều giáo viên tiểu học chưa tốt, họ thay đổi điều kiện ràng buộc, dạy định nghĩa thay vì đặc điểm, tính chất. Thực nghiệm trong bài báo cho phép khẳng định thực trạng này, đồng thời giúp các giáo viên tiểu học phát triển kĩ năng tư duy và một số kiến thức hình học.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100