S. 48 (2013)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tân An 5
NGHIÊN CỨU MỘT ĐỒ ÁN DẠY HỌC CÁC HÀM SỐ TUẦN HOÀN BẰNG MÔ HÌNH HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG HÌNH HỌC ĐỘNG (PHẦN 2) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga 14
Chemistry teaching and Science of Education in Germany Part 1: Aspects of Chemical Education in Germany Tóm tắt PDF
Hans Jürgen Becker, Nguyen Minh Quang 25
VẬN DỤNG WEBQUEST TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG AXIT SUNFURIC (CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO) Tóm tắt PDF
Thái Hoài Minh, Nguyễn Thị Kim Thoa 34
DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔ ĐUN ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Tóm tắt PDF
Trần Chí Độ 43
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ SO VỚI DỰ THẢO CHUẨN ĐẦU RA CỦA BỘ Y TẾ CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM THỨ 6 KHÓA 2007-2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH Tóm tắt PDF
Nguyễn Dũng Tuấn, Trần Ngọc Thanh, Diệp Thắng 53
NGHIÊN CỨU PHẦN MỀM TRÒ CHƠI HỌC TẬP HỖ TRỢ TRẺ TỰ KỈ HỌC CHỮ CÁI TIẾNG VIỆT Tóm tắt PDF
Võ Thị Mỹ Dung 66
TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Mai 76
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐHSP TPHCM TRONG VÒNG 5 NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TỪ NĂM 2007 – 2011) Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung, Lê Thị Thu Liễu 86
Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Hồ Ngọc Kiều 96
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2006 – 2012 Tóm tắt PDF
Lê Hùng Cường 105
XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC PHỔ THÔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Võ Thị Hồng Trước, Trần Thị Hương, Nguyễn Kỷ Trung 114
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐỌC – HIỂU CÁC BÀI TÁC GIA VĂN HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền 124
Tăng tính tích cực của sinh viên khi giảng môn Logic học Tóm tắt PDF
Phạm Đình Nghiệm 130
Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu động cơ học tập Tóm tắt PDF
Dương Thị Kim Oanh 138
Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên về hoạt động quản lí tổ chuyên môn ở một số trường trung học phổ thông thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân 149
Ứng dụng mô hình vòng xoắn ốc kiến thức vào giảng dạy tiết học ôn tập kiến thức Tóm tắt PDF
Phan Lữ Trí Minh 155
Phương pháp luận CDIO và HEEAP một sự lựa chọn, phối hợp trong đào tạo kĩ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trương Minh Trí 163
Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao Tóm tắt PDF
Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh 171
Động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Dân, Đoàn Văn Điều 178
Biện pháp đổi mới quản lí đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho học viên ngoài chính quy Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Lâm Anh Chương 185
Vai trò của kiểm định chất lượng đối với giáo dục trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Dương Nguyên Quốc 196


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100