S. 45 (2013)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Nghiên cứu một đồ án dạy học các hàm số tuần hoàn bằng mô hình hóa trong môi trường hình học động (phần 1) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga 5
Đồ án didactic – một nghiên cứu thực nghiệm về dạy học phân phối chuẩn trong kiểm định giả thuyết thống kê Tóm tắt PDF
Đào Hồng Nam 14
Một số hình thức và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Hóa học ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trúc Mai 25
Thực nghiệm nâng cao nhận thức về áp lực tâm lí và cách ứng phó với áp lực tâm lí cho trẻ lao động sớm Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Thị Nhung 34
Chuẩn chương trình cốt lõi của Mĩ và một số liên hệ với việc đổi mới chương trình Ngữ văn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Mạnh Hùng 40
Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hồ Văn Liên 51
Thực trạng khó khăn của sinh viên học kì 3 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 62
Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi 71
Thực trạng công tác quản lí đội ngũ giáo viên các trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hồng 78
Vấn đề nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Nhân 88
Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012 Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh Khương 99
An evaluation of the efl english coursebook “American English file Multipack 2A & 2B” Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Tu, Bach Linh Trang, Ho Thi Phuong 105
Khảo sát thực trạng hứng thú học tiếng Anh của học sinh lớp 5 tại một số trường tiểu học ở thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Đỗ Huỳnh Kiều 119
Some issues solutions in managing and evaluating students’ teamwork at foreign trade university, ho chi minh city campus Tóm tắt PDF
Le Thi Bich Thuy 125
Đổi mới dạy học văn học nước ngoài cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng tích hợp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy 132
Đánh giá của cán bộ quản lí về hiệu quả biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học sinh tại một số trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Cẩm Mai 141
Đa dạng hóa các hình thức đào tạo và loại hình trường lớp – một hiện thực sinh động của xã hội hóa giáo dục ở Thành phố Hồ Chí Minh (1996 – 2010) Tóm tắt PDF
Nguyễn Gia Kiệm 148
Tình hình học tập học phần Giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên năm thứ 4 Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thanh Phương 158
Cần thận trọng khi dùng bản đồ giáo khoa lịch sử lấy từ mạng internet Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ, Nhữ Thị Phương Lan 165
Thành lập cartogram phục vụ giáo dục thiên tai trong chương trình Địa lí trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Văn Luyện, Trần Thị Liên, Phạm Đỗ Văn Trung 173
Đề xuất một số phương án tổ chức hoạt động dạy nói thành đoạn – bài trong tiết Tập làm văn nói ở tiểu học Tóm tắt PDF
Trần Dương Quốc Hòa 181
Thực trạng kĩ năng dạy vẽ của giáo viên ở một số trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Võ Trường Linh 189
Một số công tác chuẩn bị cho một trường đại học tham gia xếp hạng trên Webometrics Tóm tắt PDF
Đỗ Đình Thái, Hồ Văn Bình, Lê Chi Lan 194


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100