S. 40 (2012)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Nguyễn Ngọc Trọng 5
Upper semicontinuity and closedness of the solution sets to parametric quasiequilibrium problems Tóm tắt PDF
Nguyen Van Hung, Phan Thanh Kieu 15
A new search via probability algorithm for solving engineering optimization problems Tóm tắt PDF
Nguyen Huu Thong 23
Chụp ảnh động phân tử N2 bằng phương pháp cắt lớp sử dụng phát xạ sóng hài bậc cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Ty, Lê Văn Hoàng 34
Calculating the number of neutrons emitted on thick heavy targets with the proton bombardment energy range from 0.5 Gev to 3.0 Gev Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ái Thu 42
Áp dụng phương pháp phổ kế hủy positron để nghiên cứu ảnh hưởng của sắt trong vật liệu khoáng vật SBA-15 Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dũng, Phạm Thị Mai 49
Phương pháp toán tử FK cho bài toán nguyên tử hydro trong từ trường với cường độ bất kì The FK operator method for the problem of a hydrogen atom in a magnetic field of arbitrary intensity Tóm tắt PDF
Lý Duy Nhất, Huỳnh Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Phương Duy Anh, Lê Văn Hoàng 56
Tách thori oxit từ quặng monazite Thừa Thiên – Huế bằng phương pháp kết tủa chọn lọc Separating Thorium oxide from monazite in Thua Thien – Hue by selective precipitation method Tóm tắt PDF
Phan Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Hoàng Vũ 63
Tổng hợp một số hợp chất chứa dị vòng pyrazole từ 4-nitroaxetophenon Synthesizing some derivatives containing pyrazole heterocycle from 4-nitroacetophenone Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Dương Minh Tú 70
Transester hóa chọn lọc đối phân một số alcol nhị cấp với xúc tác PSL Enantioselectivity transesterification of some racemic secondary alcoholswith PSL catalyst Tóm tắt PDF
Nguyễn Quỳnh Trang, Lê Ngọc Thạch 77
Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-learning) Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Biều 86
Góp phần nghiên cứu về đa dạng thành phần loài cá ở hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ, TPHCM Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thị Hà 91
Chọn lọc dòng tế bào Mãn Đình Hồng (Althaea rosea) có khả năng tăng sinh nhanh sử dụng trong thu nhận rutin Tóm tắt PDF
Quách Ngô Diễm Phương, Vũ Thị Bạch Phượng, Bùi Văn Lệ 105
Nghiên cứu về khả năng dự trữ khí ở lá của một số loài cây ngập mặn thuộc họ Đước (Rhisophoraceae) ở khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ Tóm tắt PDF
Quách Văn Toàn Em, Nguyễn Thị Mộng Hằng 112
Đánh giá tác động của cadmium (cd) lên quá trình phát triển của phôi cá Ngựa vằn - Danio rerio (Hamilton, 1822) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Phan Thanh Huy, Trần Anh Huy, Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Thành Long, Nguyễn Tường Anh 123
Ảnh hưởng của silic dưới tác dụng của cường độ ánh sáng khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo Chaetoceros subtilis var. abnormis Proschkina-Lavrenko Tóm tắt PDF
Lê Diễm Kiều, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung 132
Nghiên cứu tình hình thiệt hại do trượt lở và lũ quét gây ra ở tỉnh Quảng Trị Tóm tắt PDF
Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đăng Độ 140
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 149


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100