S. 38 (2012)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Trí thức kinh kì – người trần thuật trong Vũ trung tùy bút và Tang thương ngẫu lục Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 5
Phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến, Đàm Anh Thư 12
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Sơn Nam Tóm tắt PDF
Trần Thị Hạnh 24
Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát”) Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Huệ 30
Nhân tố văn hóa Trung Quốc trong Nguyên thị vật ngữ (truyện Genji) và ý nghĩa văn học của nó Tóm tắt PDF
Phan Thu Vân 41
Vương Duy và Yosa Buson – “Thi trung hữu họa” Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt Trinh 53
Bước đầu tìm hiểu về quan hệ xã hội - nhân sinh của người Việt và người Hàn qua truyện cổ tích Tóm tắt PDF
Lưu Thị Hồng Việt 63
Đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch - sự cần thiết cho quy hoạch và quản lí phát triển du lịch biển Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hoàng 76
Các nhân tố bên trong và tác động của chúng đối với quá trình tổ chức lãnh thổ kinh tế ở tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bình 84
Cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải 95
Cơ chế tri nhận các ngữ biểu trưng có yếu tố “tay” (đối chiếu với tiếng Anh và tiếng Pháp) Tóm tắt PDF
Võ Kim Hà 101
Vài nét về địa danh tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Lê Trung Hoa 110
A brief discussion about the Vietnamese and American family Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Tu 116
Nhận thức của gia đình trẻ công chức, viên chức về quản lí chi tiêu ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận Tóm tắt PDF
Đặng Thị Hiệp Định 127
Nhận thức của khách hàng về thực phẩm đông lạnh ở một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Như Quỳnh 135
Tình hình quản lí vùng núi miền Trung Việt Nam trước thế kỉ XIX Tóm tắt PDF
Bùi Tiến Huân, Nguyễn Văn Đăng 141
Con đường từ “hệ lụy” đến “tự do” trong tiểu thuyết Haruki Murakami Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Nhã Trúc 150
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 159


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100