S. 53 (2013)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Lời giới thiệu Tóm tắt PDF
Ngô Quốc Việt 5
Active-collaborative teaching with platform of IT-an illustion of the deployed environtment Tóm tắt PDF
Nguyen Dinh Thuc 7
On the procedural structure of learning ecosystem toward competency learning model Tóm tắt PDF
Nguyen Manh Hung, Nguyen Hoai Nam 13
Tích hợp các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng của người học vào hệ thống e-Learning: một tình huống tại Trường Đại học Kinh tế - Luật Tóm tắt PDF
Vũ Thúy Hằng, Nguyễn Mạnh Tuân 24
Xây dựng Google Hangout App hỗ trợ cho hệ thống Moodle Tóm tắt PDF
Trương Thị Thùy Dung, Phạm Thị Bích Ngọc, Nguyễn Đặng Kim Khánh 47
Xây dựng phân hệ tư vấn thông tin cho hệ học trực tuyến ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Văn Huy, Đinh Văn Quyên, Nguyễn Ngọc Nhất Linh, Lê Đức Long 60
Một số vấn đề về dạy học theo kịch bản Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Lễ 78
Phát triển tư duy bậc cao và kĩ năng công nghệ cho sinh viên ngành ngoại ngữ thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Mộng Hà 86
Khảo sát và đánh giá hệ thống phục vụ đám đông trực tuyến Tóm tắt PDF
Lê Quyết Thắng 94
Facial expressions recognition based on joint shape-texture cues in video Tóm tắt PDF
Le Dinh Minh Duc, Nguyen Trung Dung, Ly Quoc Ngoc 111
Fuzzy unified Support Vector Machine for brain-computer interface Tóm tắt PDF
Le Minh Trung, Duong Phuong, Nguyen Minh, Pham Thien, Dinh Mi 123
Tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng kích hoạt lan truyền trên ontology Tóm tắt PDF
Ngô Minh Vương 136
Vài nét về Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin 157
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
p v 167
Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TPHCM năm 2013 (số 42-53) Tóm tắt PDF
Ban Biên tập 175


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100