S. 26 (2011)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Bài kệ thị tịch của đại sư Khuông Việt – những tâm truyền đầy ý nghĩa cho mọi người trong cuộc sống Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 1
Cảnh và tình trong Đường thi Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 6
Tư tưởng Nho giáo và đạo lý dân tộc qua đề tài “Triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý” trong thơ Nôm Đường luật thế kỉ XV Tóm tắt PDF
Trần Quang Dũng, Lê Thị Nương 11
Sự kết hợp tài hoa thi ca và triết học trong thơ Chế Lan Viên Tóm tắt PDF
Đoàn Trọng Huy 18
Kiểu nhân vật ám ảnh trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương Tóm tắt PDF
Trần Văn Ban 27
Tiếp nhận văn học Nga thời kỳ Xô – viết ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kha 37
Sông rạch và kênh đào ở Tiền Giang trong các thế kỷ XVII-XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Nghiệp 45
Quản lý đất lưu vực sông Hương theo hướng hạn chế thoái hóa đất Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thám, Nguyễn Đăng Độ 53
Hiệu ứng nhà kính và những giải pháp hạn chế hậu quả của việc tăng hiệu ứng nhà kính của trái đất đối với đời sống, kinh tế ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trịnh Văn Anh, Phạm Xuân Hậu 64
Phát triển cây ăn trái tỉnh Đồng Tháp – thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Việt Hà 74
Tài nguyên du lịch biển, đảo Bình Thuận Tóm tắt PDF
La Nữ Ánh Vân 79
Thực trạng khai thác thị trường khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên – Huế giai đoạn 2000 – 2009 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hà Quỳnh Giao 88
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp TP Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại và phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Hoàng Công Dũng 98
Xây dựng một số chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững tại các khu công nghiệp Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bình 108
Khảo sát đặc điểm tâm lý của người học thành công Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 114
Chính sách “giáo hóa” của triều Nguyễn đối với vùng núi miền Trung (1802-1883) Tóm tắt PDF
Bùi Tiến Huân 123
Quan điểm về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân thời kì Tiên Tần Tóm tắt PDF
Võ Văn Dũng 128
Đối chiếu cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng của các từ hồng, đỏ trong tiếng Việt với các từ 红, 赤 trong tiếng Hán hiện đại Tóm tắt PDF
Đào Mạnh Toàn 137
Vẻ đẹp người anh hùng Dăm Giông trong sử thi “Giông, Giơˇ mồ côi từ nhỏ” Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 145
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 152


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100