S. 13 (2008)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Góp thêm ý kiến về giá trị của Bộ luật Hồng Đức Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh 3
Vài nét về quan hệ Việt Nam - Liên Xô từ năm 1975 đến năm 1990 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tiến 12
Đề đốc Đặng Đức Vĩ và căn cứ Núi Sầm trong phong trào Cần vương chống Pháp thế kỷ XIX ở Phú Yên Tóm tắt PDF
Đào Nhật Kim Kim 23
Hai vấn đề cần thảo luận với tác giả bài Bình Ngô Đại Cáo:Một số vấn đề về chữ nghĩa Tóm tắt PDF
Lý Thơ Phúc 32
Những nhân tố khách quan và chủ quan tạo nên sự xuất hiện của trường ca thời chống Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên Tâm 40
Mộng – một thủ pháp độc đáo của danh tác Hồng Lâu Mộng Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Lan Anh 52
Bàn thêm về nghĩa của tục ngữ Việt Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hằng 58
“Trật tự từ và việc nhận diện một số cấu trúc ngoại động trong tiếng Việt” Tóm tắt PDF
Lê Kính Thắng 69
Một số dấu hiệu về tiếp xúc ngôn ngữ Việt – Khmer tại tỉnh Trà Vinh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ 76
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí và khai thác thông tin tại Thư viện Trường Đại học Sư phạm TP. HCM Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi 87
Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh lớp 6 cải cách tại Tp. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đỗ Hạnh Nga 99
Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng 107
Học tập gương Bác Hồ từ bình diện văn hoá Tóm tắt PDF
Nguyễn Thiện Chí 115
Về vai trò của ASEAN trong quá trình xây dựng giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp ở biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 1991 đến 2003 Tóm tắt PDF
Phạm Phúc Vĩnh 122
Kinh tế tri thức và vấn đề hội nhập quốc tế của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Xuân Thọ 130
Một số giải pháp tăng cường giao tiếp trong các lớp học ngoại ngữ đông học viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vũ 140
Ứng dụng chương trình NIE vào hoạt động làm quen chữ viết cho trẻ 5 - 6 tuổi Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân 147
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 159


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100