S. 9 (2006)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Thanh điệu và vấn đề cơ tầng Chăm trong thổ ngữ Cao Lao Hạ (Bố Trạch, Quảng Bình) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lợi 5
Hiện trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu 23
Về việc dạy danh từ chỉ đơn vị tự nhiên tiếng Việt cho học viên, sinh viên nước ngoài Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hai 34
Một số kết quả đối chiếu ngữ âm giữa tiếng Hàn và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Cho Myeong Sook 58
Hình ảnh của thời gian trong ngôn ngữ Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Triều 71
Tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương trong sáng tạo nghệ thuật Tóm tắt PDF
Hoàng Phong Tuấn 82
Kiểu nhân vật tha hoá trong tiểu thuyết viết về chiến tranh sau 1975 Tóm tắt PDF
Trần Thị Mai Nhân 91
"Thu rừng" một cấu trúc không gian lạ trong thơ Huy Cận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Ửng 104
Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sau 1932 trong lòng công chúng Nam Bộ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình 111
Chương trình dạy học cho tương lai của Intel với việc dạy và học Ngữ văn Tóm tắt PDF
Dương Thị Hồng Hiếu 123
Thành ngữ biểu hiện ý nghĩa cực cấp trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Phạm Hùng Dũng 132
Giải mã tâm cảm của Gia Bảo Ngọc đối với cõi mộng trong Hồng Lâu Mộng Tóm tắt PDF
Phạm Vũ Lan Hương 141
Tính từ sở hữu trong tiếng Pháp Tóm tắt PDF
Phan Nguyễn Thái Phong 148
Vài nét về nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường ĐHSP Tp.HCM Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Nhị Hà 155
Lãnh đạo bằng chuyên đề - Một kiểu mô hình gắn nhà trường sư phạm với thực tiễn GD, ĐT người làm nghề dạy học Tóm tắt PDF
Đào Trọng Hùng 162
Ảnh hưởng của gia đình đối với việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục con cái Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Nam Phác 171
Hội thảo nhân kỉ niệm 60 năm ngành Sư phạm Việt Nam Tóm tắt PDF
Phòng KHCN -SĐH 178
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 182


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100