S. 8 (2006)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Công thức biến thiên hằng số đối với một lớp phương trình tiến Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Trần Trí Dũng 3
Vài ví dụ về các MD5-đại số và các MD5-phân lá đo được liên kết với các MD5-nhóm tương ứng Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Nguyễn Công Trí 14
Tính ổn định nghiệm của phương trình sóng phi tuyến liên kết với một phương trình tích phân phi tuyến Tóm tắt PDF
Trần Minh Thuyết, Phạm Gia Khánh 33
Bài toán hỗn hợp cho phương trình sóng phi tuyến chứa toán tử Kirchhoff Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Long, Lê Thị Phương Ngọc 44
Một tiêu chuẩn hiệu quả về tính giải được của bài toán biên cho phương trình vi phân hàm bậc cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 62
Va chạm của một vật rắn và một thanh đàn hồi nhớt phi tuyến liên kết với một điều kiện biên phi tuyến Tóm tắt PDF
Võ Giang Giai, Lê Xuân Trường 70
Tự động hóa giải bài toán qui hoạch tuyến tính nguyên và ứng dụng Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Vinh 82
Nghiên cứu một số sản phẩm chuyển hóa limonen Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Thị Nhung 88
Đánh giá kết quả học tập môn Hóa đại cương bằng hình thức trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Tóm tắt PDF
Võ Thị Hồng Tịnh 96
Khảo sát thành phần hóa học của cây rau ngổ Enhydra Fluctuans Lour., họ cúc (Asteraceae) Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Hoàng Hạt 107
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chủng nấm men Saccharomyces sp.02 Tóm tắt PDF
Ngô Mỹ Yến, Trần Thanh Thủy 111
Ứng dụng topology vào hệ thống Sagogis Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Nguyên 121
Xây dựng một hệ thống khảo thí trực tuyến trên mạng bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Nguyên 135
Sử dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan để đánh giá kết quả học tập chương Hệ phương trình tuyến tính trong môn Đại số tuyến tính của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Khanh 148
Entropy trong toán học và vật lí Tóm tắt PDF
Lê Nam 154
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 163


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100