S. 5 (2005)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Lý luận văn học nhìn lại và nghĩ tiếp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hạnh 3
Kỹ thuật chọn mẫu và xây dựng phiếu điều tra trong nghiên cứu khoa học giáo dục Tóm tắt PDF
Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ 11
Vấn đề dạy tiếng Việt dạy cho người nước ngoài Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hai 18
Thủ đoạn "ngoại giao nước lớn" của Mỹ trong quá trình đàm phán ở Hội nghị Paris Tóm tắt PDF
Ngô Minh Oanh 27
Thế giới hang động đồi núi trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến 32
Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em qua tác phẩm văn học thiếu nhi Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Cẩn 39
Biểu tượng trái tim đôi mắt- sự lý giải sáng tạo làm nên sắc diện trữ tình R.Tagore Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thúy 44
Bàn thêm về câu tồn tại trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Dư Ngọc Ngân 55
Ứng dụng bài tập làm việc độc lập trong việc đổi mới phương pháp dạy học Lịch sử ở trường trung học Tóm tắt PDF
Lê Vinh Quốc 66
Thực trạng kinh tế xã hội và các giải pháp thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Chức 78
Chênh lệch vùng giữa vùng phát triển và vùng khó khăn của Việt Nam thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Phú 86
Văn học Xô Viết trong bức tranh dịch thuật ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Hồng Loan 94
Về nghi thức giao tiếp Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thanh Tâm 105
Âm điệu trong thơ Huy Cận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 114
Vài nét về cách nói gián tiếp và phép lịch sự trong giao tiếp của người Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Kim Oanh 117
Khả năng tiếp biến văn học phương Tây của Hồ Biểu Chánh qua một số tiểu thuyết phỏng dịch của ông Tóm tắt PDF
Huỳnh Thị Lành 125
Đảng lãnh đạo công nhân Sài Gòn - Gia Định đấu tranh chính trị từ 1965 đến 1968 Tóm tắt PDF
Phí Văn Thức 132
Về việc nghiên cứu thành ngữ của ngôn bản Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thủy 138
Nhận diện và phân loại từ nghề nghiệp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền 149
Các phương thức bác bỏ trong tiếng Anh và cách dịch câu bác bỏ tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hà 154
Vài ý kiến về kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11 Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ 162
Hiểu đúng về giáo viên dạy ngoại ngữ chuyên ngành Tóm tắt PDF
Lê Thúy Hằng 169
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 177


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100