S. 58 (2014)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Về một lớp phương trình logistic suy rộng Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Huy, Trần Đình Thanh 5
Tổng hợp, thăm dò khả năng gây độc đối với tế bào ung thư của một số phức chất Platin(II) chứa phối tử amin Tóm tắt PDF
Dương Bá Vũ, Trần Bửu Đăng 12
Tổng hợp và chuyển hóa 2-(acetamido)-3-(4-chlorophenyl)acrylohydrazide Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Viết Doanh, Tạ Thị Thanh Hoa, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Trần Lan Phương, Vương Lê Ái Thảo 20
Optimization of spray drying process of ginger oleoresin using response surface methodology Tóm tắt PDF
Truong Thi Quynh Tram, Dang Quoc Tuan 27
Composition and biodiversity of benthic macro - invertebrates communities in the Mekong river Tóm tắt PDF
Ngo Xuan Quang, Ngo Thi Lan 38
Thành phần loài và sự phân bố của thực vật đất ngập nước ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Phạm Văn Ngọt, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Văn Sơn 50
Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh keo lai tại Bình Phước Tóm tắt PDF
Phạm Thế Dũng 66
Một số chỉ tiêu sinh lí sinh sản của giống lợn cỏ địa phương miền núi tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tường Vy 74
Hình thái tế bào và một vài hình thức sinh sản ở Melosira moniliformis (Müll.) Agardh Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Thành, Lê Thị Trung 80
Phân lập, nhận diện trình tự gen MADS – box tạo hoa ở hoa thuốc lá in vitro và ex vitro (Nicotiana tabacum L.cv Samsun) Tóm tắt PDF
Nguyễn Như Hoa, Bùi Văn Lệ 89
Lời giải chính xác cho bài toán MICZ-Kepler chín chiều Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Sơn, Thới Ngọc Tuấn Quốc, Lê Đại Nam, Lê Văn Hoàng 97
Sai số hệ thống của phương pháp đo gam-ma trên cơ sở phân bố ngẫu nhiên của nguồn phóng xạ trong các thùng chứa chất thải Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dũng 108
Xác định hiệu suất tổng và hiệu suất nội của detector nai(tl) kích thước 3’’3’’ đối với nguồn dạng đĩa Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Tâm, Trịnh Văn Danh, Trần Thiện Thanh, Châu Văn Tạo 114
Xác định nồng độ radon trong một số mẫu nước đóng chai trên thị trường Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Minh Tâm, Hoàng Đức Tâm, Nguyễn Thị Tân, Trần Thị Bé Vững 123
Áp dụng phương pháp đo thời gian sống của pô-si-trôn trong nghiên cứu vật liệu ze-ô-lit Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thông, Trần Quốc Dũng 132
Ứng dụng dữ liệu ảnh hồng ngoại nhiệt LANDSAT đa thời gian nghiên cứu hiện tượng cháy ngầm ở mỏ than Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hùng 140
Phát triển nông nghiệp-nông thôn tỉnh Champasac - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo hướng bền vững Tóm tắt PDF
Uothitphannya Lobphalac 150
Hiện trạng xói lở bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2013 Tóm tắt PDF
Trịnh Phi Hoành 161
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hành động thích ứng của nông dân đối với các chương trình thích ứng biến đổi khí hậu ở một số nước châu Phi Tóm tắt PDF
Dương Thị Minh Phượng 172
Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lí thi đua khen thưởng trực tuyến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Anh 178
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
P V 190


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100