S. 60 (2014)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Từ những thành tựu của thời đại Lý – Trần nghĩ về những nét bản sắc của văn hóa Đại Việt From the achievements of the era of Ly-Tran, considering the traitss of Dai Viet’s culture Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 5
Từ những khó khăn của sinh viên mới tốt nghiệp nhìn về một số kĩ năng mềm nhằm chuẩn bị thích ứng nghề Tóm tắt PDF PDF
Huỳnh Văn Sơn 13
Nho học và giáo dục công lập ở Nam Kì thuộc Pháp thời kì 1867 – 1917 Confucianism and public education in Cochinchina during the period of 1867-1917 Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh 19
Hồ Chí Minh với quan hệ Việt – Trung trong những năm 1950 - 1969 Ho Chi Minh and the Vietnam–China relationship in the years 1950 – 1969 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 34
Đóng góp của Phan Văn Trường trong phong trào của người Việt Nam yêu nước tại Pháp (1912 – 1923) Tóm tắt PDF
Ngô Sỹ Tráng 45
An Expansion resources analysis of English and Vietnamese political editorials in the light of Appraisal Theory Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thu Hien, Huynh Thi Thu Toan 54
Sự Việt hóa âm cuối của từ tiếng Anh trên báo điện tử Nhân dân Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hương Giang 63
Kì vọng trong giao tiếp liên nhân Tóm tắt PDF
Nguyễn Hòa Mai Phương 74
Vấn đề phát triển du lịch văn hóa chất lượng cao ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Trương Quang Dũng 81
Triết lí âm dương trong tang lễ truyền thống Việt – Hàn Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thoa 87
Sự tương đồng và khác biệt về không gian trong truyện cổ tích thần kì người Việt và người Hàn Tóm tắt PDF
Lưu Thị Hồng Việt 98
Sự tương đồng và khác biệt về ý chí và sức mạnh của người anh hùng qua một số sử thi Hi Lạp và Ấn Độ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Như 109
Tiểu thuyết Người con gái viên đại úy của A. Puskin – câu chuyện dùng sử để đọc văn và việc lấy văn để viết sử Tóm tắt PDF
Lê Thời Tân 119
Vấn đề văn bản Ngự chế thi tam tập tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Khuyến 132
Thiên nhiên - nguồn cảm hứng bất tận của văn chương phương Đông Tóm tắt PDF
Trần Thị Ánh Nguyệt 145
Thưởng thức vẻ đẹp tiếng Việt qua thế giới nghệ thuật ngôn từ Nguyễn Tuân Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Chinh, Bùi Vũ Ngọc Dung, Nguyễn Ngọc Nhật Minh 154
Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với lao động ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bạch Tuyết 162
Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái Tóm tắt PDF
Trần Quốc Việt 171
Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức Tóm tắt PDF
Lê Trọng Ân, Trương Văn Tuấn 178
Giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Thái ở Tây Bắc phục vụ cho mục đích phát triển du lịch cộng đồng Tóm tắt PDF
Đặng Thị Nhuần, Dương Quỳnh Phương, Phạm Thanh Tâm 190


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100