S. 8(74) (2015)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Ứng dụng phân tích văn bản vào việc phân tích các bài đọc hiểu phần 2 FCE trình độ B2 theo khung tham chiếu châu Âu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng 5
Teaching english rhythm to first-year english-majors at Ton Duc Thang university: problems and suggestions Tóm tắt PDF
Do Anh Thu 16
The impact of motivation on vocabulary learning Tóm tắt PDF
Tran Quoc Tuan 26
Đào tạo giảng viên trẻ tại các trường đại học sư phạm – một giải pháp nâng cao chất lượng dạy học Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 35
Rối nhiễu tâm trí và sự liên hệ đến các hành vi vi phạm nội quy, bạo lực trong trường học của học sinh trung học tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Chắt 48
Xây dựng một số thí nghiệm sử dụng cảm biến siêu âm và phần mềm Labview để dạy học chương Động học – Vật lí 10 Tóm tắt PDF
Ngô Minh Nhựt, Mai Hoàng Phương 60
Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học những ứng dụng kĩ thuật của vật lí Tóm tắt PDF
Phan Thị Hà Linh Phan Thị Hà Linh, Lê Thị Kiều Oanh, Nguyễn Vũ Anh 70
Sử dụng hình ảnh trong dạy học Hóa học ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Thái Ngọc Triển 81
Sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” trong dạy học môn Hóa học lớp 8 trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh An 94
Kết quả luyện tập kĩ năng lựa chọn đề tài và soạn đề cương nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Đình Qua 105
Thực trạng nhận thức về giới tính của học sinh mù hoàn toàn từ 12 đến 18 tuổi tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Quang Thục Hảo, Đặng Mạnh Cường, Trần Thái Hòa, Nguyễn Thị Trúc Linh, Trương Thị Hằng 110
Chương trình giáo dục quốc tế tại các trường phổ thông Hoa Kì Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tuyết Nhung 120
Giải pháp tác động tích cực đến phụ huynh và các lực lượng giáo dục khác để góp phần nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp thông qua hình thức truyền thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tài, Đào Thị Vân Anh 140
Thiết kế môi trường giáo dục cho nhóm trẻ 6 - 12 tháng tuổi ở trường mầm non Tóm tắt PDF
Đỗ Chiêu Hạnh 148
Nghiên cứu phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi tại thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Khổng Văn Thắng 159
Quản lí nguồn nhân lực cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt PDF
Trần Đại Nghĩa 171
Phát triển kĩ năng kiên định cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
Trần Lương 178
Thực trạng sử dụng phương pháp dạy học trong môn Lí luận dạy học ở Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Diệp Phương Chi 190
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100