S. 11(77) (2015)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Thực trạng năng lực hướng nghiệp của đội ngũ giáo viên bộ môn ở trường trung học phổ thông tại TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng, Huỳnh Văn Sơn 5
Giải pháp đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học theo định hướng phân luồng học tập và chọn nghề Tóm tắt PDF
Đào Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Tài 13
Xu hướng tài trợ giáo dục đại học và vai trò của nhà nước trong dẫn dắt hệ thống Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng 21
Một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hoàn 35
Một số kiểu bài tập ngôn ngữ văn chương dùng cho sinh viên ngữ văn và các khối ngành liên quan Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Truyền 39
Cognitive processing of english idioms and implications for language teaching Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Vu 51
Phương pháp sử dụng bản đồ theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Địa lí Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luyện 59
Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục cho sinh viên ngành sư phạm Địa lí Trường Đại học Quy Nhơn Tóm tắt PDF
Lê Thị Lành, Lương Thị Vân 69
Tự đánh giá về lo lắng của sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh trong quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 82
Rối loạn lo âu của sinh viên một số trường sư phạm tại TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Mai, Nguyễn Ngọc Duy 90
Quản lí sự phối hợp giữa giáo viên và cha mẹ học sinh trong hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học ở TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Lâm Anh Chương 101
Nhận thức của học viên về khả năng hình thành các phẩm chất tâm lí qua chương trình học tập và rèn luyện tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hà 112
Bước đầu vận dụng đối sánh trong giáo dục để so sánh bảy trường trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tóm tắt PDF
Hồ Sỹ Anh 120
Thực trạng chất lượng đội ngũ cố vấn học tập ở Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Chung Hải 135
Mô hình quản lí hoạt động dạy học tại Trường iSchool Long An Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thị Tường Vi 144
School environment factors as predictors for teachers’ teaching competencies and job satisfaction Tóm tắt PDF
Tran Van Dat 151
Integrated natural science as a school subject Tóm tắt PDF
Dao Thi Hoang Hoa, Hans-Jürgen Becker, Nguyen Minh Quang 158
Hiệu quả của cách tiếp cận giáo dục ngôn ngữ cân bằng trong việc hướng dẫn trẻ làm quen chữ viết Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân 168
Một số giải pháp đảm bảo chất lượng học phần thực hành nghiệp vụ sư phạm ở khối trường đại học sư phạm Tóm tắt PDF
Trần Hoài Thanh 178
Mối liên hệ giữa trò chơi vận động và kĩ năng làm việc nhóm Tóm tắt PDF
Lâm Thanh Minh, Huỳnh Trung Phong 185
Xây dựng bộ tư liệu cartograms phục vụ dạy học phần địa lí kinh tế - xã hội chương trình lớp 10 Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100