S. 1(79) (2016)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Kết quả đánh giá một số biện pháp nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề trong thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Thị Tứ 5
Tương quan giữa bán cầu não chiếm ưu thế - kiểu học tập với kết quả học tập Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 16
An investigation of Vietnamese students’ learning styles in online language learning Tóm tắt PDF
Nguyen Ngoc Vu 25
Effects of frequency of use of metacognitive reading strategies on reading comprehension achievement of English majors Tóm tắt PDF
Tran Van Dat 35
Enhancing ability of business English major students in writing business reports Nâng cao khả năng viết báo cáo kinh doanh của sinh viên ngành tiếng Anh thương mại Tóm tắt PDF
Le Thi Bich Hanh 45
Phát triển công cụ đo lường thái độ của học sinh đối với môn Hóa học ở trường phổ thông Tóm tắt PDF
Dương Bá Vũ, Đào Thị Hoàng Hoa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đỗ Anh Khuê 54
Đặc điểm tư duy sáng tạo của các nhóm đối tượng học sinh trung học phổ thông trong học Toán Tóm tắt PDF
Lê Trung Tín 67
Sử dụng thí nghiệm ghép nối máy vi tính trong dạy học bài định luật III Newton – Vật lí 10 nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh Tóm tắt PDF
Mai Hoàng Phương 80
Mức độ đáp ứng về kiến thức, kĩ năng của giáo viên mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Hoàng Văn Cẩn 94
Khả năng so sánh của trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải các bài toán bảo toàn lượng vật chất Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương, Bùi Thị Hân 101
Chuyển đổi cơ chế quản lí tài chính ở đại học công lập theo hướng tự chủ: những nội dung cơ bản và kết quả thực hiện Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Yến Nam 106
Một số biện pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên các trường đại học địa phương thuộc miền Đông và miền Tây Nam Bộ Tóm tắt PDF
Võ Văn Lộc 119
Một số biện pháp đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Vĩnh Khương, Nguyễn Thị Yến Nam 129
Đánh giá trình độ phát âm tiếng Nhật của sinh viên Việt Nam thông qua khảo sát trên đối tượng người Nhật Tóm tắt PDF
Sái Thị Mây 136
Giải pháp cải tiến phương pháp tự học cho sinh viên ngành may Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Trang 145
Basic thoughts concerning teaching research – situation, perspectives and limits Tóm tắt PDF
Dao Thi Hoang Hoa, Hans-Jürgen Becker, Minh Quang Nguyen 154
Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng lực dạy học tích hợp của giáo viên Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng, Huỳnh Văn Sơn, Nguyễn Vĩnh Khương 163
Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống ở các trường tiểu học thuộc vùng sâu vùng xa huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Hồng, Lê Thị Xuân 171
Làm quen chữ viết cho trẻ mầm non – quan điểm khoa học và thực tiễn ở trường mầm non Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân 181
Tìm hiểu các nghiên cứu về: vấn đề cảm giác của trẻ tự kỉ và trị liệu điều hòa cảm giác Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hoa 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100