S. 6(84) (2016)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

The FK operator method for two-dimensional sextic double well oscillator Tóm tắt PDF
Hoang Do Ngoc Tram 5
Xác định nồng độ đồng vị phóng xạ 238U trong mẫu lương thực thực phẩm bằng phổ kế gamma phân giải cao Tóm tắt PDF
Lưu Tam Bát, Trương Thị Hồng Loan, Trương Hữu Ngân Thy, Huỳnh Thị Yến Hồng, Vũ Ngọc Ba, Lưu Như Quỳnh 12
Bước đầu nghiên cứu mức phông phóng xạ gamma trong các loại phân bón và đất nông nghiệp tại Việt Nam sử dụng hệ phổ kế gamma HPGe Tóm tắt PDF
Trương Thị Hồng Loan, Võ Văn Anh Hân, Vũ Ngọc Ba, Trương Hữu Ngân Thy, Huỳnh Thị Yến Hồng, Lê Công Hảo 24
Montmorillonite hoạt hóa acid trao đổi ion kim loại xúc tác hiệu quả phản ứng tổng hợp dẫn xuất 3,4-dihydropyrimidin-2-one trong điều kiện phản ứng không dung môi Tóm tắt PDF
Phạm Đức Dũng, Bùi Thị Tâm, Lê Ngọc Thạch 35
Xác định hàm lượng Cu, Pb, Cd, Mn trong nước thải và nước sinh hoạt khu vực Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Thư, Đặng Thành Điệp, Trần Thị Khánh Linh 43
Nguồn gốc ô nhiễm asen đối với nước ngầm tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Trung 53
Phương pháp phần tử hữu hạn trung tâm bậc thấp cho bài toán đàn hồi tuyến tính tại trạng thái gần như không nén được Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thảo Phương, Võ Đức Cẩm Hải, Ông Thanh Hải 69
Định lí điểm bất động chung với điều kiện co kiểu Pata suy rộng trong không gian -mêtric sắp thứ tự Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Ngọc Hân 81
Vài định lí minimax cho hàm đa trị Tóm tắt PDF
Võ Viết Trí, Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Hồng Quân 96
Đánh giá ảnh hưởng của kẽm lên sự sống cá Ngựa vằn giai đoạn ấu trùng (1 - 7 ngày tuổi) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thương Huyền, Đoàn Lê Minh Hiền 103
Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ Tóm tắt PDF
Phạm Văn Hòa, Lê Minh Đức 117
Thành phần acid béo của vi tảo và hướng ứng dụng Tóm tắt PDF
Trần Yên Thảo, Đinh Thị Nhất Linh, Võ Chí Sĩ, Trần Nguyễn Mỹ Châu, Nguyễn Ngọc Khải, Phan Đình Phương Thảo 125
Ứng dụng chất trợ keo tụ sinh học trong cải thiện chất lượng nước thải thủy sản Tóm tắt PDF
Đào Minh Trung, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Võ Châu Ngân 134
Sử dụng chế phẩm Bekimi để phòng bệnh do vi khuẩn Aeromonas sp. gây ra trên cá dĩa (Symphysodon sp.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thoại Ân, Đoàn Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Hiếu Trang, Phan Trọng Nghĩa, Dương Ngọc Kiều Thi 147
Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lí, hóa sinh của 10 giống lạc (Arachis hypogaea L.) trồng tại Thanh Hóa Tóm tắt PDF
Lê Văn Trọng 158
Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng Web Service Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Kha, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Hữu Duyệt, Lương Thái Ngọc 169
Nghiên cứu ảnh hưởng của thay đổi sử dụng đất đến lượng mưa bổ cập cho nước ngầm trên địa bàn thị xã Thuận An Tóm tắt PDF
Lương Văn Việt 177
Phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Nam phục vụ phát triển du lịch Tóm tắt PDF
Trần Văn Anh 187


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100