S. 12(90) (2016)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Laser-intensity dependence of high-order harmonic from excited hydrogen molecular ion Tóm tắt PDF
Phan Thi Ngoc Loan, Tran Phi Hung, Hoang Van Hung 5
Ảnh hưởng động lực học phân cực lõi lên xác suất ion hóa của phân tử co bằng phương pháp ab initio Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hưng 14
Phương pháp toán tử FK giải phương trình Schrödinger cho ion H+2 hai chiều Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Lanh, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 22
Tính toán các thông số động học từ phổ nhiệt huỳnh quang của mẫu bột ớt chiếu xạ Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Sang 31
Năng lượng trạng thái cơ bản của nguyên tử hydro trong từ trường đều có cường độ bất kì Tóm tắt PDF
Cao Hồ Thanh Xuân, Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 39
Chiết xuất alginate từ rong nâu (Sargassum policystum) bằng một số phương pháp khác nhau Tóm tắt PDF
Lê Đức Giang, Lê Thị Thủy 52
Preparing and evaluating the antioxidant of an acid derivative from a monocarbonyl curcumin analog of cyclopentanone Tóm tắt PDF
Duong Quoc Hoan, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Hien 60
Synthesis and 1H NMR characterization of novel Ru(II) complex Tóm tắt PDF
Bui Xuan Vuong 66
Ảnh hưởng của sự pha tạp Ni đến các đặc trưng của vật liệu nano LaFe1-x NixO3 tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tiến, Lê Thị Hạnh 75
Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA-15 từ tro trấu Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình, Phan Thị Hoàng Oanh 83
Nghiên cứu chỉ tiêu sinh lí máu của hai tổ hợp lợn lai (Landrace × Móng Cái) × Duroc và (Landrace × Móng Cái) × (Piétrain × Duroc) nuôi ở trang trại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tường Vy, Đinh Văn Dũng 91
Khảo sát sự tác động của ion chì (Pb2+) lên sự phát triển tim và xương sống của ấu trùng cá Sóc – Oryzias Curvinotus giai đoạn 1- 10 ngày tuổi Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Dung, Trần Bích Trầm 101
Khả năng bắt gốc tự do DPPH và năng lực khử của Nam sâm bò ở Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Mai Hữu Phương 112
Nghiên cứu quy trình nuôi và thu hoạch trùn chỉ Tubificidae Tóm tắt PDF
Vũ Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Kim Liên, Trương Thị Thúy Hằng, Tăng Minh Trí 123
Time series discord discovery based on R*-tree Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Son 133
Chỉnh hóa bài toán nhiệt ngược với hệ số phụ thuộc thời gian trong tọa độ cầu Tóm tắt PDF
Lưu Hồng Phong, Phạm Hoàng Quân, Lê Minh Triết 145
Phân loại các siêu đại số Lie toàn phương giải được 8 chiều với phần chẵn bất khả phân 6 chiều Tóm tắt PDF
Cao Trần Tứ Hải, Dương Minh Thành 162
Nghiên cứu ảnh hưởng của El Nino và biến đổi khí hậu đến yêu cầu tưới cho lúa vụ hè thu trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Lương Văn Việt 175
Xác định quỹ đất ngập nước vùng Đông Bắc huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Oanh, Phan Liêu, Trương Văn Tuấn 185
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 195


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100