T. 14, S. 3 (2017)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Tổng hợp và xác định cấu trúc một số hợp chất 4-(2-arylidenehydrazinyl)-7-chloroquinoline Tóm tắt PDF
Lê Trọng Đức, Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Quang Tùng 5
Một hợp chất đơn vòng mới từ loài địa y Parmotrema tsavoense (Krog & Swinscow) Krog & Swinscow (Parmeliaceae) Tóm tắt PDF
Dương Thúc Huy 12
Tổng hợp polymer quang dẫn poly(4-diphenylamino styrene) cho vật liệu quang phi tuyến Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Thị Thúy Hồng, Bạch Long Giang, Giang Ngọc Hà 18
Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn của màng Polypyrrole pha tạp molybdat tổng hợp trong dung dịch axit sucxinic Tóm tắt PDF
Vũ Quốc Trung, Hà Mạnh Hùng, Đường Khánh Linh, Hoàng Thị Tuyết Lan 28
Tổng hợp và đánh giá thực nghiệm in vitro vật liệu Hydroxyapatit trong môi trường giả dịch thể người SBF Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Vương 39
Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan-nano bạc trong bảo quản nhằm nâng cao chất lượng thanh long sau thu hoạch Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Vân, Nguyễn Thị Thúy Liễu, Lê Sĩ Ngọc, Nguyễn Hoàng Thảo Ly 47
Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình SBA–15 và Mn – ZnO/SBA–15 Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhất Duy, Phan Thị Hoàng Oanh 57
Iđêan tuyệt đối của nhóm Aben không xoắn Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Thủy 68
Sự hội tụ của dãy lặp hỗn hợp cho họ ánh xạ thỏa mãn điều kiện (Em) trong không gian Hilbert Tóm tắt PDF
Trương Cẩm Tiên, Nguyễn Trung Hiếu 76
Nghiên cứu ảnh hưởng của i-on sắt trong ze-o-lit đến các đặc trưng hủy po-si-tron Tóm tắt PDF
Trần Quốc Dũng 88
Khảo sát đặc trưng phổ gamma để đánh giá tính chính xác của mô hình mô phỏng Monte Carlo đối với đầu dò nhấp nháy NaI(Tl) Tóm tắt PDF
Hoàng Đức Tâm, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Mỹ Lệ 95
Khảo sát thông lượng neutron nhiệt của lò phản ứng hạt nhân OPR1000 với hệ mô phỏng Cosi OPR1000 Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Trần Trung Nguyên, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Minh Sang 104
Quan trắc phóng xạ trong không khí và nước mưa tại một số vị trí thuộc Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thắng Thắng, Huỳnh Nguyễn Phong Thu, Lê Công Hảo, Trương Thị Hồng Loan 115
Phương pháp toán tử FK cải tiến giải phương trình Schrödinger cho exciton hai chiều trong từ trường đều Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồ Thanh Huyền, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 129
Đánh giá các giá trị năng lượng bẫy từ đường cong nhiệt huỳnh quang để phát hiện bột ớt chiếu xạ Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Sang 140
Sự thay đổi theo không gian và thời gian của khu hệ thực vật phiêu sinh trong mối tương quan với các thông số môi trường ở sông Đồng Nai, Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Lưu 149
Sử dụng đất ngập nước xử lí nước thải sinh hoạt và tạo cảnh quan Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Việt, Lê Thị Chúc Ly, Cao Thị Kim Ngọc, Nguyễn Võ Châu Ngân 162
Đánh giá và dự báo biến động đất đô thị khu vực nội thành thành phố Hà Nội bằng tư liệu viễn thám và GIS Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hùng, Nguyễn Thị Thu Nga, Vũ Danh Tuyên, Bùi Thu Phương 176
Ứng dụng phân bón lá sinh học chiết xuất từ Trùn quế (Perionyx excavatus) trong canh tác rau an toàn tại hộ gia đình ở nội thành Tóm tắt PDF
Trần Thị Tường Linh, Trần Hồng Anh, Nguyễn Thị Ngọc Phương 188


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100