T. 14, S. 4 (2017)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Mức độ đạt được kĩ năng tư duy phê phán của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đoàn Văn Điều 5
Quan niệm của sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học về thể tích vật thể Tóm tắt PDF
Trần Đức Thuận 12
Quan điểm tích hợp trong dạy học khái niệm tích phân Tóm tắt PDF
Ngô Minh Đức 20
Thực trạng hợp tác của các trường đại học với doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Dung, Phạm Thị Hương 29
Đánh giá kết quả đào tạo đại học qua phản hồi của các bên liên quan: Nghiên cứu trường hợp ngành tài chính - ngân hàng Tóm tắt
Phạm Thị Lan Phượng 42
Tìm hiểu các nghiên cứu về chất lượng dịch vụ giáo dục Tóm tắt
Đinh Thùy Trâm 53
Dạy và học tiếng Nhật trong thời đại toàn cầu Tóm tắt PDF
Cao Lê Dung Chi 58
Kĩ năng hợp tác trong học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm My 70
Đề xuất mô hình đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn theo hướng đánh giá năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Nguyễn Phước Bảo Khôi 76
Tìm hiểu một số phương pháp dạy học hiện đại nhằm phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học Lịch sử Tóm tắt PDF
Nhữ Thị Phương Lan 83
Chemical education in Vietnam – Get ready for reformation Tóm tắt PDF
Hans-Jürgen Becker, Nguyen Minh Quang 94
Xây dựng thang đo và bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh qua dạy học dự án Tóm tắt PDF
Phan Đồng Châu Thủy, Nguyễn Thị Ngân 99
Giới thiệu một số khái niệm căn bản của Lí thuyết tải nhận thức Tóm tắt PDF
Đặng Đức Trọng, Lê Quốc Dũng 110
Áp dụng lấy mẫu Gibbs vào đo lường và đánh giá độ khó câu hỏi trong mô hình Rasch Tóm tắt PDF
Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên, Đoàn Hồng Chương, Lê Thanh Hoa Lê Thanh Hoa 119
Tác động của đánh giá quá trình lên thành quả học tập môn Vật lí đại cương của sinh viên theo cách tiếp cận năng lực giải quyết vấn đề Tóm tắt PDF
Ngô Văn Thiện 131
Giáo dục văn hóa Hàn Quốc cho người học chuyên ngành Tiếng Hàn Quốc Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Nguyên Hân, Võ Ngọc Chánh 141
Thực trạng phẩm chất và năng lực sư phạm của sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Ngô Minh Oanh, Lê Thị Ngọc Thương 151
Các biện pháp kích thích động cơ học tập cho sinh viên đang học hệ văn bằng 2 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tứ 162
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo: Một nghiên cứu từ cựu sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Văn Việt 171
Applying the deep approach to improve student’s English learning Tóm tắt PDF
Nguyễn Bình Phương Ngân Trang 183
Model for the building of the assessment scale to evaluate high school students’ critical thinking competence in Chemistry Tóm tắt PDF
Trịnh Lê Hồng Phương 189


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100