T. 14, S. 12 (2017)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Phương pháp Hartree-Fock tương đối tính và tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Kali và Canxi Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hạnh 5
Trích xuất thông tin dao động hạt nhân từ phổ sóng điều hòa bậc cao của ion phân tử H2+, D2+, T2+ Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Loan 12
Hệ Z-scan sử dụng Laser Beam Profiler chế tạo từ Webcamera ứng dụng trong đo đạc các tham số quang phi tuyến bậc III của chất hữu cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lâm, Châu Huy, Phạm Thị Doanh, Phạm Văn Nhí, Dương Ái Phương, Lê Thị Quỳnh Anh 22
Phân tách thành phần bức xạ vũ trụ cho detector nhấp nháy kích thước lớn sử dụng thiết bị số hóa DRS-4 (2GSPS) Tóm tắt PDF
Ngô Vũ Thiên Quang, Võ Hồng Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Nguyễn Thành Vinh 29
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khối lượng hiệu dụng, và độ rộng khe dải năng lượng điện tử trong ống bán dẫn carbon nano Tóm tắt PDF
Lê Văn Tân, Cao Huy Thiện 39
Đánh giá đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2/Hydroxyapatite tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trúc Linh 47
Tổng hợp và thăm dò hoạt tính xúc tác của vật liệu Fe-MIL-101 cho phản ứng benzyl hóa Friedel-Crafts Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Khôi, Nguyễn Thanh Bình, Phan Thị Hoàng Oanh 55
Một công cụ phát sinh mã giao diện người dùng từ lược đồ lớp trong UML Tóm tắt PDF
Trần Anh Thi, Vũ Thanh Nguyên 66
Nghiên cứu thành phần loài cá ở hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Minh Trung, Lê Thị Ngọc, Lê Thị Ngọc 80
Khảo sát ảnh hưởng của asen lên số lượng tế bào máu chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino) Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Mai Khanh Khanh, Vũ Trương Chiêu Hạ, Nguyễn Thị Thương Huyền 91
Sự đề kháng kháng sinh của staphylococci và Pseudomonas aeruginosa ở bệnh nhân viêm loét giác mạc tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Tóm tắt PDF
Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Thị Kim Khanh, Trương Thị Tinh Tươm, Huỳnh Thị Kim Phương, Nguyễn Đức Hoàng 101
Yếu tố môi trường chi phối quần xã vi khuẩn lam ở hồ Dầu Tiếng Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Lưu 107
Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng carbohydrate và protein ở Spirulina sp. Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Huỳnh Phong, Nguyễn Thị Hồng Phúc 117
Phân lập vi khuẩn phân giải chlorpyrifos từ đất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Mộng Thắm, Trần Trung Hiếu, Lương Thị Mỹ Ngân 127
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung một số loại phân hữu cơ trên nền đất cát đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất quả của cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Thị Thùy Nhung 139
Nghiên cứu một số nguồn carbonhydrate tạo biofloc để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Loan, Tăng Minh Trí 149
Khảo sát ảnh hưởng của các họ củ nưa và nhiệt độ bảo quản đến hàm lượng glucomannan trồng tại một số tỉnh miền Nam và Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Vân Vân, Nguyễn Thị Hiếu Trang, Phạm Quang Thắng 161
Tối ưu hóa quá trình lên men tạo màng mỏng cellulose vi khuẩn có độ bền kéo cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thúy Hương 172
Khảo sát điều kiện tách chiết và hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn của hợp chất poliphenol từ vỏ thân cây quao nước (Dolichandrone spathacea) Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Khôi Khôi, Nguyễn Thị Mỹ Duyên 181
Ứng dụng matlab và phương pháp Euler-Gromer để khảo sát dao động cưỡng bức của con lắc đơn Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thư, Quách Khả Quang 194


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100