T. 15, S. 1 (2018)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Sensual accesses to Chemistry (Part 2) Tóm tắt PDF
Đỗ Hồng Thu Minh, Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Ánh Khanh, Nguyễn Thị Thành Nhơn, Trần Lê Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Quang, Hans-Jürgen Becker 5
Organising multiple-dimensionalising comprehension activities to develop chemistry critical thinking abilities for high school students Tóm tắt PDF
Trinh Le Hong Phuong 15
Dạy học phân số ở tiểu học: Một nghiên cứu khai thác các biểu diễn trực quan Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Lâm Hồng Thắm 27
Sự liên môn Toán – Vật lí trong dạy học chủ đề vectơ ở trường phổ thông: Nghiên cứu quan hệ cá nhân của giáo viên Toán và Vật lí Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga 40
Nghiên cứu sai lầm của học sinh khi tính đạo hàm của hàm số tại một điểm theo cách tiếp cận didactic Tóm tắt PDF
Dương Hữu Tòng, Hồ Thị Ánh Như, Bùi Nguyên Phương, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Thị Tính, Trần Thị Ngọc Trân, Hoàng Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hiếu, Lâm Thị Kim Nhân 48
Dạy học hàm số logistic ở Mĩ Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Hiếu 60
The use of videotaping in improving students’ presentation skill in English Tóm tắt PDF
Pham Thi Phuong 68
Một số biểu hiện về thói quen sử dụng tài liệu điện tử của sinh viên và học viên sau đại học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Lê Quỳnh Chi 80
Nhận thức của sinh viên Khoa Địa lí Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong hoạt động đăng kí học phần tự chọn Tóm tắt PDF
Phạm Đỗ Văn Trung, Nguyễn Hà Quỳnh Giao 88
Biện pháp quản lí hoạt động phổ biến, bồi dưỡng và nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ ở các viện nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Hùng 98
Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trần Hồng Thắm 109
Mức độ lo âu của học sinh trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Vân 117
Thực trạng tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển tư duy cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi ở một số trường mầm non huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Phúc 128
Đề xuất cấu trúc năng lực tạo lập văn bản nghị luận trong chương trình ngữ văn theo mô hình năng lực Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Ngọc Bảo 140
Tổ chức hoạt động dạy học tạo lập văn bản nghị luận dựa trên tiến trình Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Chi 152
Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án đối với môn Giáo dục Công dân khối 11 tại Trường Trung học Thực hành - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thắng 162
Thái độ của sinh viên đối với việc học tiếng Anh: Nghiên cứu tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Vo Van Viet 173
Analysing the characteristics of major branches of modern geography Tóm tắt PDF
Trần Thế Định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn 182
The evaluation by graduate students on the classroom climate in the previous universities Tóm tắt PDF
Doan Van Dieu 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100