T. 15, S. 5 (2018)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Comparing the level, income and the contribution to houseold economy between non-emigrate laborers and emigrate laborers in the eastern ecomic zone of Tien Giang province Tóm tắt PDF
Huynh Pham Dung Phat, Kim Hai Van 5
Đánh giá các điểm tài nguyên du lịch tỉnh Vĩnh Long và những định hướng khai thác Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Hậu 12
Phát triển trang trại - tiếp cận từ vấn đề lí luận đến thực tiễn của Việt Nam Tóm tắt PDF
Lã Thúy Hường 24
Cộng đồng kinh tế Asean (AEC): Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Bạch Tuyết 36
Di sản kí ức trong tiểu thuyết Đôn hoàng của Inoue Yasushi và tiểu thuyết Người khổng lồ ngủ quên của Kazuo Ishiguro Tóm tắt PDF
Phan Thu Vân 47
Phê bình sinh thái và tiểu thuyết Hiện thực Huyền ảo Mĩ Latin Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 59
Xu hướng trữ tình hóa truyện ngắn trong Chân trời cũ của Hồ Dzếnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Như 71
Chiếu vật thiên nhiên trong thơ Xuân Diệu Tóm tắt PDF
Đỗ Nguyên Quỳnh Chi 85
Trào lưu tư tưởng chủ nghĩa Mác nhân đạo ở Đông Âu những năm 60 – 70 của thế kỉ XX: Thực chất và một số bài học kinh nghiệm Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Hương 99
Quan niệm về mối quan hệ con người – tự nhiên trong triết học Đạo gia và ý nghĩa của nó Tóm tắt PDF
Nguyễn Huỳnh Bích Phương 111
Đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam Bộ (1954 - 1960) Tóm tắt PDF
Thái Văn Thơ 121
Mâu thuẫn vai trò giới và thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ của nam giới tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nhan Thị Lạc An 133
Thực nghiệm phát triển trí tuệ xã hội cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Kiều Thị Thanh Trà 143
Phân tích hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân và đưa ra một vài kiến nghị cho công tác hỗ trợ sinh viên xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội Tóm tắt PDF
Đào Lê Hòa An 151
Tiềm năng và giải pháp định hướng phát triển du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười Tóm tắt PDF
Châu Hồng Thắng 160
Quảng bá điểm đến du lịch thông qua instagram Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Vy 172
Dấu hiệu biến đổi của kết cấu trần thuật trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – XIX (qua khảo sát một số trường hợp) Tóm tắt PDF
Đàm Anh Thư 181
An affect value analysis of comments given by judges in American Idol in the light of Appraisal Theory Tóm tắt PDF
Nguyen Thanh Tri 190


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100