T. 15, S. 8 (2018)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Nhân vật kiếm tìm trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2000 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Trang 5
Bản chất của thành phố trong tiểu thuyết Đỗ Phấn từ góc nhìn sinh thái đô thị Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Trang 15
Bản sắc văn hóa làng quê trong thơ Nguyễn Bính Tóm tắt PDF
Phạm Thị Rơn 28
Văn xuôi về đề tài đồng tính từ cuối thập niên 90 của thế kỉ XX ở Việt Nam – Một bộ phận của văn học đương đại Tóm tắt PDF
Lê Thị Thủy 36
Nghệ thuật thể hiện đất và người phương Nam trong một số truyện, kí của Anh Đức, Đoàn Giỏi và Nguyễn Quang Sáng Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Phú 44
Liên văn bản trong tiểu thuyết của Diêm Liên Khoa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tịnh Thy 60
Thiên tính nữ trong thơ của Mai Am công chúa từ góc nhìn văn hóa Việt Nam Tóm tắt PDF
Trần Phạm Mỹ Nhàn 71
Những vấn đề cơ bản của phong cách học khối liệu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Truyền 81
Thực trạng nghiên cứu ngữ điệu tiếng Việt ở nước ngoài Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hà 96
Các nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác thấy trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Phương 102
Bản chất của nỗi sợ trong sự vận động của xã hội Tóm tắt PDF
Trần Duy Khương 112
Trung ương cục miền Nam lãnh đạo công tác tập kết chuyển quân ở Nam Bộ (1954-1955) Tóm tắt PDF
Lưu Văn Dũng 124
Quan hệ chính trị Việt Nam – Asean trong “vấn đề Campuchia” (1986 - 1991) Tóm tắt PDF
Trần Hùng Minh Phương 135
Sự hình thành và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ khi hình thành đến thời cận đại Tóm tắt PDF
Lê Vy Hảo 147
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Thắng 157
Giải pháp phát triển bền vững làng nghề truyền thống sản xuất bột gạo ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Triết 170
Tiếp cận nghệ thuật tạo tác bao lam trong chùa Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thế kỉ XVIII – XIX Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Tâm 183
Tư liệu quý về Nguyễn Khắc Tuấn ở đình Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Hà Thơ 192


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100