T. 15, S. 9 (2018)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Phương pháp tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Rubidi và Stronti Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hạnh, Đào Thị Thanh Mai 5
Phương pháp đại số cho nguyên tử heli Tóm tắt PDF
Cao Hồ Thanh Xuân, Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 12
Yếu tố ma trận cho nguyên tử heli hai chiều Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Duy Anh, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 22
Mô phỏng cấu trúc của vật liệu aluminosilicate Tóm tắt
Mai Văn Dũng, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Thế Vinh 35
Tìm kiếm đĩa tàn dư xung quanh các sao lùn kiểu phổ M-trễ nằm trong vùng lân cận Mặt Trời Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Đạt, Phan Bảo Ngọc 43
The impact of human factors on the change in vegetation cover of the Be river basin in the period from 2000 to 2015 Tóm tắt PDF
Phan Van Trung, Nguyen Tham 53
Vi khí hậu vườn nhà tại phường Tây Lộc, thành phố Huế Tóm tắt PDF
Lê Phúc Chi Lăng 63
Nghiên cứu tổng quan về nguyên nhân cơ bản và giải pháp tổng thể đối với vấn đề xói lở bờ sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Trịnh Phi Hoành, Trần Văn Thương, Nguyễn Siêu Nhân, Nguyễn Thám 70
Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong giám sát chất lượng mặt đường bộ, thí điểm tại một số đoạn trên Quốc lộ 6 thuộc tỉnh Hòa Bình Tóm tắt PDF
Hà Thị Hằng 86
Tổng hợp vật liệu nano composite cấu trúc lớp MoS2/SWNTs bằng phương pháp vi sóng Tóm tắt PDF
Mai Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Vương Vĩnh Đạt, Trần Đức Châu, Nguyễn Anh Tiến, Lê Văn Thăng 95
Đối biến đổi iđêan và Đồng điều địa phương cho một cặp iđêan Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Yến, Trần Tuấn Nam 104
Tập hợp các phần tử đối xứng của nhóm con chuẩn tắc trong vành chia có phép đối hợp Tóm tắt PDF
Đậu Thị Huế 113
Vành chia đại số trên vành chia con Tóm tắt PDF
Võ Hoàng Minh Thư 120
Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu ngẫu nhiên Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Văn Hưng 128
Khảo sát sự tác động của ion đồng (Cu2+) lên các hoạt động sinh lí trong giai đoạn phôi cá Ngựa vằn – Danio Rerio Hamilton, 1822 Tóm tắt PDF
Trần Thị Phương Dung, Trần La Giang 136
Khu hệ tảo silic phù du và chất lượng môi trường nước sông Ba Lai và Hàm Luông tỉnh Bến Tre Tóm tắt PDF
Trần Thị Hoàng Yến, Trần Thành Thái, Nguyễn Lê Quế Lâm, Ngô Xuân Quảng, Phạm Thanh Lưu 144
Rươi (nereididae: tylorrhynchus) và quần xã động vật không xương sống cỡ lớn trong đất ven biển tỉnh Hải Dương, Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hà, Vũ Quang Mạnh 155
Ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật BA và NAA đến khả năng tạo mô sẹo từ lá cây Cát Tường hồng in vitro Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn Tóm tắt PDF
Lương Thị Lệ Thơ, Nguyễn Hà Phương Thảo 170
Côn trùng gây hại trên một số loài cây xanh đường phố tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai, Đặng Ngọc Hiệp, Nguyễn Thị Lan Thi 173
Insect Pests on Urban Trees in Ho Chi Minh City Tóm tắt PDF
Tran The Dinh 187


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100